HIGHokary hil enjamlaryny hödürleýäris

Hünärmen polat köprü çözgütlerini hödürläň

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • hakda

Gysgaça düşündiriş :

ZhenJiang Great Wall Heavy Industry Technology Co. Ltd. tizlikli relsler;Zhenjiang deňiz portundan 30 km, Çanjou howa menzilinden 50 km, Nanjing howa menzilinden we ZangzhouTaizhou howa menzilinden 70 km uzaklykda;Beýik diwar ISO hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny berdi;WPS we kebşirleýjiler BV şahadatnamasyny geçdiler;çig mal we taýýar önümler SGS, CCIC, CNAS we ş.m. Halkara Üçünji Synag Instituty tarapyndan kabul edilýär;Mundan başga-da, “Great Wall” -da birnäçe garaşsyz gözleg we patent bar.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda görkezişleri

 • HBD60 görnüşli Uzyn aralyga taýýarlanan polat truss köprüsi

  Maglumat gysgaça mazmuny : HBD60 Önümçilik polat truss şöhlesi, HBD60 Baýli köprüsi, HBD60 prefabrik awtoulag polat köprüsi, HBD60 Uzyn aralyk Truss köprüsi Model lakamlary: CD450; CD; 450;HBD60 HBD60 görnüşli köpri Germaniýada döräp, analiz arkaly köpçülikleýin önümçilik üçin Hytaýa girizildi ...

 • “Great Wall Group” -yň netijeli dolandyryşy köp netijeleri we öwgi getirdi

  Kompaniýamyz Bailey polat köprüsini öndürmek, satmak, gözlemek we ösdürmek we gurmak bilen meşgullanýar, häzirki wagtda esasy önümler HD200 görnüşi, 321 görnüşli Baýli polat köprüsi we ş.m., bu kompaniýa döredileli bäri öýde köp sanly uly taslamalara gatnaşdy. we daşary ýurtlarda ...

 • Baýli polat köprüsiniň gurluşygyny berkitmek has gowudyr.

  Baýli polat köprüsini berkitmegiň maksady, abatlaýyş kuwwatyny abatlamak, güýçlendirmek, rulman kuwwatyny ýokarlandyrmak we güýçlendirmek gurluşygy arkaly peýdalanmak funksiýasyny güýçlendirmek, şonuň üçin güýçlendiriş shemasyny saýlamak güýçlendirijileriň hiliniň ýokarlanmagyna esaslanmalydyr ...

 • Polat bilen örtülen berkitme usulynyň Baýli polat köprüsi üçin haýsy peýdalary bar?

  Baýli polat köprüsini berkitmegiň maksady, abatlaýyş kuwwatyny abatlamak, güýçlendirmek, rulman kuwwatyny ýokarlandyrmak we güýçlendirmek gurluşygy arkaly peýdalanmak funksiýasyny güýçlendirmek, şonuň üçin güýçlendiriş shemasyny saýlamak güýçlendirijileriň hiliniň ýokarlanmagyna esaslanmalydyr ...

 • Döwür oňa Baýli köprüsi üçin dürli gurluş aýratynlyklaryny berdi

  Baýli köprüsi üçin döwür oňa dürli gurluş aýratynlyklaryny berdi, Berli köprüsi, aşaky akord, polýus we obli çybyk aşaky akordda kebşirlendi, ahyrynda katog boguny we trubkany birleşdirýän truss bogun.Baýli akkordlary 10 kanaldan durýar (arka-t ...